Новини

Асоциация „Студентски медиен свят“ успешно проведе публичен онлайн дебат

В петък, 25 юни 2021 г., Асоциация „Студентски медиен свят“ проведе онлайн публичен дебат, на тема „Съвместна стратегия за опазване на биоразнообразието“, с български заинтересовани страни, в рамките на проект „Mobile Biodiversity“ по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V – А Гърция България“.

Проектът „Mobile Biodiversity “ се изпълнява в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество „Interreg V – A Гърция – България“ 2014-2020 г., съфинансирана с 85% от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 15% от националният ресурс на участващите страни.

Партньорството се състои от община Кресна (Водещ партньор) – България, Асоциация студентски медиен свят – България, община Пагайо – Гърция и Hellenic Development City Network – Гърция.

В обществения дебат взеха участие 35 участници. Те имаха възможност да се запознаят с проекта и да обсъдят „Съвместна стратегия за опазване на биоразнообразието“.

Представяне на проекта и стратегията направи г-жа Ралица Кузманова, експерт „Биоразнообразие“ в Асоциация студенстки медиен свят. Г-жа Габриела Нейкова от P-United Ltd, експерт по биоразнообразие, презентира „Оценка на биоразнообразието в района на община Кресна”. Стратегията беше представена и обсъдена като цялостен дългосрочен план за действие, с конкретни мерки, групирани в по-широки действия, които накрая са категоризирани в четири основни оси.

Дебатът завърши с открита дискусия на всички присъстващи заинтересовани страни от България. По време на дискусията бяха представени становища по стратегията и бяха обсъдени мерките, предвидени в нея, вкл. значението и опазването на биоразнообразието.

Може да изтеглите оценката на биоразнообразието от тук : Оценка биоразнообразието

Може да изтеглите общата стратегия от тук : Стратегия за оценка на биоразнообразието