Новини

ПЪРВОНАЧАЛНА СРЕЩА И ОТКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ГР. КРЕСНА

На 26ти юни 2019, след първоначалната среща на екипа, се състоя откриваща пресконференция на проекта Mobile Biodiversity в гр. Кресна. Проектът е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

Водеща организация е община Кресна (България), която осъществява проекта в партньорство със Сдружение „Асоциация Студентски Медиен Свят“ (България), община Пагайо (Гърция) и DEPAN City Network (Гърция). Главната цел на проекта е да анализира и подобри биоразнообразието на територията на общините Кресна и Пагайо. Продължителността на проекта е 24 месеца.

Работните пакети покриват различни дейности като: управление и координация, дейности по визуализация и разпространение на информация, оценка на биоразнообразието и изготвяне на съвместна стратегия, създаване на мобилен музей и образователен център, както и създаване на виртуален обучителен център за биоразнообразие.

Представители на всички партньори, много гости и граждани от общините, присъстваха на пресконференцията.