Παραδοτέα

Κύριος Δικαιούχος – Παραδοτέα

Εκτίμηση βιοποικιλότητας για τη βουλγαρική επικράτεια Κατεβάστε

Εικονικό Μουσείο Βιοποικιλότητας Σύνδεσμος

Κινητό Μουσείο Βιοποικιλότητας Κατεβάστε

Κινητό Εκπαιδευτικό Κέντρο Βιοποικιλότητας Κατεβάστε

Κινητό Εκπαιδευτικό Κέντρο Βιοποικιλότητας Κατεβάστε

Δικαιούχος του έργου 2 – Παραδοτέα

Κινητό Μουσείο Βιοποικιλότητας Προσπέκτους Κατεβάστε

Κινητής Βιοποικιλότητας Φυλλάδιο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Αξιολόγηση της βιοποικιλότητας» Κατεβάστε

Κινητής Βιοποικιλότητας Φυλλάδιο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Η Κοινή Στρατηγική για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» Κατεβάστε

Κινητής Βιοποικιλότητας Φυλλάδιο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Grand Opening» Κατεβάστε

Εκπαιδευτικό υλικό: Παρουσιάσεις Κατεβάστε

Εκπαιδευτικό υλικό: Εκπαιδευτικά φυλλάδια Κατεβάστε

Κινητό Μουσείο Βιοποικιλότητας Web banner Κατεβάστε

Κινητό Μουσείο Βιοποικιλότητας Ιστοσελίδα έργου Σύνδεσμος

Εικονικό Μουσείο Βιοποικιλότητας Εφαρμογή για Android Σύνδεσμος

Εικονικό Μουσείο Βιοποικιλότητας Εφαρμογή για iOS Σύνδεσμος

Eco σουβενίρ Κατεβάστε

Κινητής Βιοποικιλότητας Καπέλα Κατεβάστε

Κινητής Βιοποικιλότητας μπλουζάκια Κατεβάστε

Пανό για το έργο Κατεβάστε

Δικαιούχος του έργου 3 – Παραδοτέα

Συλλογή και συστηματοποίηση των διαθέσιμων πληροφοριών και δεδομένων βιοποικιλότητας στην περιοχή των ενταγμένων στο δίκτυο Natura 2000 προστατευόμενων περιοχών του Δήμου Παγγαίου (GR) GR1150005 και GR1150011 Κατεβάστε

Συλλογή, συστηματοποίηση και αξιολόγηση Βιοποικιλότητας στην περιοχή Natura 2000 του όρους Παγγαίου, του Δήμου Παγγαίου Κατεβάστε

Υπηρεσία “Συλλογής, συστηματοποίησης και αξιολόγησης Βιοποικιλότητας στην περιοχή Natura 2000 του όρους Παγγαίου, του Δήμου Παγγαίου” Κατεβάστε

Βίντεο Κατεβάστε

Πίνακας πληροφοριών Κατεβάστε

Εγχειρίδιο διαχείρισης συστήματος οθονών προβολής Kατεβάστε

Δικαιούχος του έργου 4 – Παραδοτέα

Κοινή Στρατηγική για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας Κατεβάστ

Κινητής Βιοποικιλότητας Λογότυπο έργου Κατεβάστε

Пανό για το έργο Κατεβάστε

Κινητής Βιοποικιλότητας Φυλλάδιο Κατεβάστε

Eco σουβενίρ Κατεβάστε

Κινητής Βιοποικιλότητας Καπέλα Κατεβάστε

Κινητής Βιοποικιλότητας μπλουζάκια Κατεβάστε