Резултати

Водещ партньор – Резултати

Оценка на биоразнообразието на територията на България Изтегли

Виртуален музей на биоразнообразието Линк

Мобилен музей на биоразнообразието Изтегли

Мобилен музей на биоразнообразието Образователен център Изтегли

Мобилен музей на биоразнообразието Камион Изтегли

Партньор по проекта 2 – Резултати

Мобилен музей на биоразнообразието Брошура Изтегли

Мобилен музей на биоразнообразието Листовка събитие: Оценка на биоразнообразието Изтегли

Мобилен музей на биоразнообразието Листовка събитие: Дебат за съвместна оценка на биоразнообразието Изтегли

Мобилен музей на биоразнообразието Листовка събитие: Тържествено откриване Изтегли

Мобилен музей на биоразнообразието уеббанер Изтегли

Обучителни материали: Презентации Изтегли

Обучителни материали: Брошури за биоразнообразието Изтегли

Мобилен музей на биоразнообразието сайт на проекта Линк

Виртуален музей на биоразнообразието мобилно приложение за Android Линк

Виртуален музей на биоразнообразието мобилно приложение за iOS Линк

Еко сувенири Изтегли

Мобилен музей на биоразнообразието Шапки Изтегли

Мобилен музей на биоразнообразието Тениски Изтегли

Проектен банер Изтегли

Партньор по проекта 3 – Резултати

Събиране, систематизиране и оценка на биоразнообразието в обектите на Натура 2000 на планината Пагайо, община Пагайо GR1150005 и GR1150011 Изтегли

Оценка на биоразнообразието на двата обекта, защитени от мрежата от защитени територии Натура 2000, в община Пагайо GR1150005 и GR1150011 Изтегли

Събиране и групиране на информация за биоразнообразието в двата обекта, защитени от мрежата от защитени територии Натура 2000, в община Пагайо – GR1150005 и GR1150011 Изтегли

Окончателен доклад за оценка на биоразнообразието за двата обекта, защитени от мрежата от защитени територии Натура 2000, в община Пагайо – GR1150005 и GR1150011 Изтегли

Видеа Пагайо Линк

Инфо борд Изтегли

Ръководство за управление на системата от монитори Изтегли

Партньор по проекта 4 – Резултати

Обща стратегия за опазване на биологичното разнообразие Изтегли

Мобилен музей на биоразнообразието Лого на проекта Изтегли

Проектен банер Изтегли

Мобилен музей на биоразнообразието Листовки Изтегли

Мобилен музей на биоразнообразието Брошура Изтегли

Мобилен музей на биоразнообразието Обучителни материали Изтегли

Еко сувенири Изтегли

Мобилен музей на биоразнообразието Шапки Изтегли

Мобилен музей на биоразнообразието Тениски Изтегли