ПУБЛИЧНОСТ

Информация и публичност

Проектът Mobile Biodiversity се осланя на общ комуникационен план, споделен между партньорите, имайки предвид правилата на ЕС за публичност на финансираните проекти.

Комуникационният материал на този проект се състои от съобщения в пресата.

По-отдолу може да намерите представения комуникационен материал на проекта Mobile Biodiversity.