Δημοσιότητα

Ενημέρωση και δημοσιότητα

Το έργο Κινητής Βιοποικιλότητας βασίζεται σε ένα κοινό θεσμικό σχέδιο επικοινωνίας που μοιράζεται μεταξύ των εταίρων και λαμβάνει υπόψη τους κοινοτικούς κανόνες δημοσιότητας για τα χρηματοδοτούμενα έργα.

Το υλικό επικοινωνίας αυτού του έργου αποτελείται από δελτία Τύπου.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το παραγόμενο από το έργο υλικό επικοινωνίας