Νεα

To Student Media World Association διεξήγαγε με επιτυχία μια διαδικτυακή…

Την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021, το Student Media World Association πραγματοποίησε με επιτυχία μια διαδικτυακή δημόσια συζήτηση για να συζητήσει την «Η κοινή στρατηγική για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας» με...

Διαδικτυακό σεμινάριο: «Ανάπτυξη της κοινής στρατηγικής για τη διατήρηση της…

Webinar: «Ανάπτυξη Κοινής Στρατηγικής για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» του έργου: «Mobile Biodiversity» την Τρίτη 8 Ιουνίου 2021, στις 11.00 π.μ., που διοργάνωνει το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη...

Διαδικτυακό σεμινάριο: «Αξιολόγηση της βιοποικιλότητας»

Το Student Media World Association διοργάνωσε την Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020, διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Αξιολόγηση της βιοποικιλότητας». Η εκδήλωση ήταν μέρος του έργου «Mobile Biodiversity» και πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω...