Νέα

To Student Media World Association διεξήγαγε με επιτυχία μια διαδικτυακή δημόσια συζήτηση

Την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021, το Student Media World Association πραγματοποίησε με επιτυχία μια διαδικτυακή δημόσια συζήτηση για να συζητήσει την «Η κοινή στρατηγική για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας» με ενδιαφερόμενους φορείς από τη Βουλγαρία στο πλαίσιο του έργου «Κινητή Βιοποικιλότητα» του Προγράμματος Συνεργασίας «Interreg V - A Greece Bulgaria».

Το έργο «Mobile Biodiversity» υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας «Interreg V - A Ελλάδα - Βουλγαρία» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από εταίρους και των δύο χώρών. Δήμος Κρέσνας (Επικεφαλής Εταίρος) - Βουλγαρία, Student Media World Association (SMWA) - Βουλγαρία, Δήμος Παγγαίου - Ελλάδα και Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη – ΔΕΠΑΝ - Ελλάδα.

Στη δημόσια συζήτηση συμμετείχαν 35 συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το Έργο και να συζητήσουν την «Κοινή στρατηγική για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας».

Η κα Ralitsa Kuzmanova, Ειδικός βιοποικιλότητας στο Student Media World Association, έκανε την παρουσίαση του Έργου και της στρατηγικής. Η κα Gabriela Neykova, από την P-United Ltd, Εμπειρογνώμονας Βιοποικιλότητας, αναφέρθηκε στην «Αξιολόγηση της Βιοποικιλότητας στην περιοχή του Δήμου Κρέσνα». Η στρατηγική παρουσιάστηκε και συζητήθηκε ως ένα ολοκληρωμένο μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης συγκεκριμένων μέτρων που ομαδοποιούνται σε ευρύτερες δράσεις, οι οποίες τελικά κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις κύριους άξονες. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση με τους συμμετέχοντες, οι οποίοι εκπροσώπησαν τους ενδιαφερόμενους φορείς από την περιοχή στη Βουλγαρία. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης παρουσιάστηκαν γνώμες σχετικά με την παρουσιαζόμενη στρατηγική και συζητήθηκαν τα μέτρα που προβλέπονται σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της σημασίας και της διατήρησης της βιοποικιλότητας.