Νέα

Ξεκίνησε η κοινή εκπαιδευτική εκστρατεία

Κατά την περίοδο 15-18 Ιουνίου 2022 το Students Media World Association, εταίρος του έργου “VIRTUAL AND MOBILE MUSEUM OF BIODIVERSITY” (Mobile Biodiversity), Σύμβαση επιδότησης No B2.6d.10/20.05.2019, χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία» 2014 – 2020, διοργάνωσε αρκετές εκπαιδεύσεις και διαλέξεις παιδιών σχετικά με την βιοποικιλότητα.

Οι διαλέξεις βιοποικιλότητας που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου παρουσιάστηκαν στα παιδιά στις ακόλουθες πόλεις: Κρέσνα, στις 15 Ιουνίου, Γκόσε Ντέλσεφ, στις 17 Ιουνίου, Μπάνσκο και Ραζλόγκ, στις 18 Ιουνίου. Εκτός από τις διαλέξεις, τα παιδιά επισκέφθηκαν τις κινητές εγκαταστάσεις βιοποικιλότητας, όπως ένα κινητό εκπαιδευτικό κέντρο και ένα κινητό εκθεσιακό κέντρο βιοποικιλότητας. Το εικονικό μουσείο για τη βιοποικιλότητα, την εφαρμογή του και το παιχνίδι βιοποικιλότητας παρουσιάστηκε επίσης στα παιδιά. Πακέτα πληροφοριών και φυλλάδια σχετικά με τη βιοποικιλότητα, που δημιουργήθηκαν ειδικά για το έργο, δόθηκαν σε παιδιά, καθώς και καπέλα, μπλουζάκια, οικολογικά αναμνηστικά, τσάντες κ.λπ. Η πλούσια βάση δεδομένων που συλλέχθηκε σχετικά με τα είδη και τους οικοτόπους που είναι τυπική της διασυνοριακής περιοχής που παρουσιάστηκε στο κοινό και στοχεύει στην αύξηση των γνώσεων σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την οικοδόμηση οικολογικής αυτογνωσίας. Οι ελκυστικές ευκαιρίες μάθησης για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, ιδίως για τα παιδιά και τους νέους, θέτουν τη βάση για την περιβαλλοντική συνείδηση και τα ενδιαφέροντα σε αυτόν τον τομέα. Σας ευχαριστούμε όλους για την ενεργό συμμετοχή σας!!!