Νέα

Το Μουσείο Βιοποικιλότητας γιορτάζει τα εγκαίνια στη Κρέσνα

Εκ μέρους του Students Media World Association και των εταίρων του έργου Students Media World Association, εταίρος του έργου “VIRTUAL AND MOBILE MUSEUM OF BIODIVERSITY” (Mobile Biodiversity), Σύμβαση επιδότησης No B2.6d.10/20.05.2019, χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία» 2014 – 2020,  είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουμε στα εγκαίνια του Κινητού Μουσείου Βιοποικιλότητας.

Θα διοργανωθεί συναυλία για τα εγκαίνια του κινητού μουσείου, η οποία θα προσθέσει αξία στις δραστηριότητες για την προώθηση του έργου Mobile Biodiversity. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη στις 13:00, μπροστά από το δημοτικό κτίριο στην πόλη Kresna - Ul. Μακεδονίας Νο 96. Οι εγκαταστάσεις είναι ένα εκθεσιακό κέντρο και ένα εκπαιδευτικό κέντρο, το οποίο θα παρέχει ελκυστικές ευκαιρίες μάθησης για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, ειδικά για παιδιά και νέους. Η πλούσια βάση δεδομένων που συλλέχθηκε σχετικά με τα είδη και τους οικοτόπους που χαρακτηρίζουν την διασυνοριακή περιοχή στοχεύει στην αύξηση των γνώσεων σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την οικοδόμηση οικολογικής αυτογνωσίας. Όλα τα παιδιά που θέλουν να συμμετάσχουν στις εκπαιδευτικές διαλέξεις είναι ευπρόσδεκτα στις 15 Ιουνίου 2022 μπροστά από το κοινοτικό κέντρο στην Κρέσνα, όπου θα βρίσκεται το εκθεσιακό και το εκπαιδευτικό κέντρο.

Εγκαίνια: Μια πρόσκληση

Εγκαίνια: Ημερήσια διάταξη