project overview

Mobile biodiversity

Introducing biodiversity knowledge for sustainable environment and climate adaptable cross border area

MOBILE BIODIVERSITY

Mobile Biodiversity e проект, който предвижда териториално интегрирани действия за подобрено управление на биоразнообразието на трансгранично ниво в съответствие със специфичните цели на програма ИНТЕРРЕГ Гърция-България 2014-2020. Проектът цели да подобри природозащитния статус на местообитатанията на територията на общините Кресна и Пагайо

ОБЩИНА КРЕСНА

Общината се намира в Югозападна България, в Област Благоевград и включва град Кресна и девет населени места. Община Кресна обхваща части от долината на река Струма с живописното Кресненско дефиле и западните части на Пирин планина.

ОБЩИНА ПАГАЙО

Пагайо е община в регионалното звено на Кавала, регион Източна Македония и Тракия, Гърция. Седалището й е в Елефтерополис и се състои от няколко общности, които преди са обхващали 5 отделни общини: Елефтерес, Елефтерополис, Орфано, Пагайо и Пирес. Името му идва от планината Пагайо, която доминира над цялата община. Пагайо е място, отличаващо се с природна красота, с богата флора и фауна, и е истинско предизвикателство за любителите на планината и алтернативния туризъм.

AСОЦИАЦИЯ СТУДЕНТСКИ МЕДИЕН СВЯТ

Сдружение „Асоциация Студентски Медиен Свят“ /АСМС/ е българска неправителствена организация, основана в град Благоевград. Мисията на Асоциацията е да насърчи модерни и устойчиви стойности и практики за развитие посредством сближаването на обществото и околната среда, разучаването и отправянето на екологични предизвикателства.

HELLENIC DEVELOPMENT CITY NETWORK

Hellenic Development City Network, D.E.P.AN. – City Network е организация с нестопанска цел, която беше официално създадена през 2015 г. и е инициатива на четиридесет и девет спонсориращи организации, общини и региони от Гърция, които подкрепят финансово мрежата. Основната цел на D.E.P.AN. – City Network е да насърчава сътрудничеството между нейните членове и други субекти, които не са членове на мрежата за подобряване на физическата, културната, социалната среда и нивото на благосъстояние на хората чрез прилагането на модела на четворната спирала и използване на всички налични ресурси.

MOBILE BIODIVERSITY

Преглед на проекта

Подходът на проекта предвижда териториално интегрирани действия за подобрено управление на биоразнообразието на трансгранично ниво.

Цели

Главната цел е да анализира и подпомогне подобряването на статуса на местообитанията на територията на общините Кресна и Пагайо.

Ползи

Проектът е адресиран към общите териториални предизвикателства, свързани с ефективно опазване на биоразнообразието в трансграничния регион на България и Гърция.

Последни новини

ПЪРВОНАЧАЛНА СРЕЩА И ОТКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ГР. КРЕСНА

На 26ти юни 2019, след първоначалната среща по проекта, се състоя пресконференция за откриване на проекта Mobile Biodiversity в гр. Кресна. Проектът е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ...