Новини

Резултати от съвместната образователна кампания в България

В периода 15-ти юни 18-ти юни 2022 г. Асоциация студентски медиен свят, партньор по проекта на „ВИРТУАЛЕН И МОБИЛЕН МУЗЕЙ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО” (Mobile Biodiversity), Договор за субсидия № B2.6d.10/20.05.2019 г., финансиран от Програма за сътрудничество „INTERREG V-A Гърция – България” 2014 – 2020 г. ,организира няколко обучения и лекции на деца на тема биоразнообразие. Разработените по проекта лекции бяха представени на децата в следните градове: Кресна - 15 юни, Гоце Делчев - 17 юни, Банско и Разлог - 18 юни. Освен лекции, децата посетиха мобилните съоръжения на биоразнообразието - мобилнната класна стая и мобилният изложбен център. Виртуалният музей на биоразнообразието, неговата апликация за телефон и разработената игра, също бяха представени на децата. На всички участници бяха раздадени информационни пакети и брошури за биоразнообразието, специално създадени за проекта, както и рекламни шапки, тениски, еко сувенири, торбички и др. Събраната богата база данни за видовете и местообитанията, характерни за трансграничната зона България-Гърция беше представена на публиката, с цел да повиши знанията за опазване на околната среда и изграждане на екологично самосъзнание. Атрактивните възможности за обучение за различни възрастови групи, особено деца и младежи, създават основа за екологично съзнание и интереси в тази област.

Благодарим на всички за активното участие!!!

гр. Гоце Делчев
гр. Гоце Делчев
гр. Гоце Делчев
гр. Банско
гр. Банско
гр. Разлог