НОВИНИ

ПЪРВОНАЧАЛНА СРЕЩА И ОТКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ГР. КРЕСНА

На 26ти юни 2019, след първоначалната среща по проекта, се състоя пресконференция за откриване на проекта Mobile Biodiversity в гр. Кресна. Проектът е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ...