Новини

Резултати от уебинар „Оценка на биоразнообразието“

Асоциация студентски медиен свят, организира в петък, 11 декември 2020 г., уебинар на тема „Оценка на биоразнообразието“.

Събитието е част от проект "Mobile Biodiversity" и се проведе онлайн, чрез платформата Zoom. В уебинара взеха участие представители на Международния гръцки университет /Катедра гори и опазване на околната среда/, Лесотехническия университет в София, екологични НПО, представители на партньорите по проекта - община Пагайо и община Кресна, експерти по биоразнообразие, както и местни заинтересовани страни.

Подходът на проекта предвижда териториално интегрирани действия за подобрено управление на биоразнообразието на ниво трансгранична зона, в съответствие със специфичните цели на ПРОГРАМАТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО INTERREG V-А ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020.

Като част от уебинара, участниците имаха възможност да видят кратко представяне на проекта, както и презентации на български и гръцки лектори, по въпроси свързани с биоразнообразието на България и Гърция, неговото опазване, защитените територии и защитени местности в двете страни.

Заключителната част на уебинара включи споделяне на идеи и въпроси от участниците, които представляваха заинтересовани страни от региона на Гърция и България.

Презентациите от срещата може да намерите тук:

Biodiversity_research_BG

Conservation-of-biodiversity-BG

PaggaioBiodiversity