Бенефициенти

БЕНЕФИЦИЕНТИ

Mobile Biodiversity е съвместен проект между община Кресна (водещ партньор), Асоциация Студентски Медиен Свят (ПП2), община Пагайо (ПП3) и D.E.P.AN. Гръцка Мрежа За Градско Развитие (ПП4), за осигуряване природонаучни действия и действия за публична осведоменост на територията на общините Кресна и Пагайо.

Община Кресна

Община Кресна обхваща части от долината на р. Струма, живописния Кресненски пролом, западните части на Пирин планина и Малешевска планина. Общината се намира в Югозападна България, област Благоевград, и в нея се включват град Кресна и девет населени места. Община Кресна заема важно транспортно-географско положение. Оттук минава най-краткият път от столицата за съседна Гърция – първокласното международно шосе Е-79 и жп линията София-Кулата-Атина.

Асоциация  Студентски Медиен Свят

Сдружение „Асоциация Студентски Медиен Свят“ /АСМС/ е българска неправителствена организация, основана в гр. Благоевград. Учредена е през 2010 година. Мисията на Асоциацията е да насърчи модерни и устойчиви стойности за развитие и практики, като сближава обществото и околната среда, разучава и отправя екологични предизвикателства докато развива умения в съвместната работа и комуникация, проучвания, събиране на данни, анализи и ангажиране на обществото. Усилията на АСМС са съсредоточени и в подпомогне изграждането на силно и отговорно гражданско общество, добро управление и предвидима бизнес среда.

Община Пагайо

Пагайо е община в регионалното звено на Кавала, регион Източна Македония и Тракия, Гърция. Седалището й е в Елефтерополис, който е на 645 километра от Атина, на 135 км от Солун и на 16,6 км от Кавала. Пагайо се състои от следните общности: Елефтерес, Елефтерополис, Орфано, Пагайо и Пирес. Името на общината идва от планината Пагайо, която доминира над цялата община. Пагайо е място, отличаващо се с природна красота, с богата флора и фауна, и е истинско предизвикателство за любителите на планината и алтернативния туризъм.

Helenic Development City Network

D.E.P.AN. – City Network, е организация с нестопанска цел, която беше официално създадена през 2015 г. и е инициатива на четиридесет и девет спонсориращи организации, общини и региони от Гърция, които подкрепят финансово мрежата. Основната цел на D.E.P.AN. – City Network е да насърчава сътрудничеството между нейните членове и други субекти, които не са членове на мрежата за подобряване на физическата, културната, социалната среда и нивото на благосъстояние на хората чрез прилагането на модела на четворната спирала и използване на всички налични ресурси.