Новини

Мобилният музей на биоразнообразието с тържествено откриване в Кресна

От името на Асоциация студентски медиен свят и партньорите по проекта„ВИРТУАЛЕН И МОБИЛЕН МУЗЕЙ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО“ (Mobile Biodiversity), Договор за субсидия № B2.6d.10/20.05.2019 г., финансиран от Програма за сътрудничество „INTERREG V-A Гърция – България“ 2014 г. – 2020 г., имаме удоволствието да ви поканим на тържественото откриване на Мобилния музей на биоразнообразието.

За тържественото откриване на мобилния музей ще бъде организиран концерт, който ще добави стойност към дейностите по популяризиране на проекта Mobile Biodiversity. Събитието ще се състои на 15 юни 2022 г. /сряда/, от 13:00 часа, пред сградата на `читалището на град Крена - ул. Македония № 100. Съоръженията са изложбен център и център за обучение, които ще предоставят атрактивни възможности за обучение на различни възрастови групи, особено деца и младежи. Събраната богата база данни за видовете и местообитанията, характерни за трансграничната зона България-Гърция има за цел да повиши знанията за опазване на околната среда и изграждане на екологично самосъзнание.

Всички деца, които искат да станат част от образователните лекции, са добре дошли на 15 юни 2022 г. пред читалището в Кресна, където ще се помещават изложбения и учебният център.

Тържествено откриване: Покана

Тържествено откриване: Дневен ред