Νέα

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΕΣΝΑ

Στις 26 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε συνέντευξη Τύπου του Mobile Biodiversity στον Δήμο Κρέσνα, μετά την εναρκτήρια συνάντηση του έργου.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V - A «Greece-Bulgaria 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.


Συντονιστής εταίρος είναι ο Δήμος Κρέσνα (Βουλγαρία), σε συνεργασία με το Students Media World Association (Βουλγαρία) και τον Δήμο Παγγαίου (Ελλάδα) και το Δ.Ε.Π.ΑΝ. Δίκτυο Πόλεων (Ελλάδα).


Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ανάλυση και η βελτίωση της κατάστασης της βιοποικιλότητας στους οικοτόπους των Δήμων Κρέσνα (Βουλγαρία) και Παγγαίου (Ελλάδα). Η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες.


Τα πακέτα εργασίας καλύπτουν διάφορες δραστηριότητες όπως διαχείρισης και συντονισμού, δράσεις επικοινωνίας και δημοσιότητας, αξιολόγηση της βιοποικιλότητας και ανάπτυξη κοινής στρατηγικής, δημιουργία κινητού μουσείου και εκπαιδευτικού κέντρου, καθώς και δημιουργία εικονικού κέντρου εκπαίδευσης για τη βιοποικιλότητα.


Στη συνέντευξη Τύπου παραβρέθηκαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων του έργου, πολλοί καλεσμένοι και πολίτες του Δήμου.