Δελτιο τυπου

Ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου Mobile Diversity στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Greece – Bulgaria 2014-2020

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την 26η Ιουνίου 2019 η συνάντηση των εταίρων του έργου Mobile Biodiversity στο Δημαρχείο του Δήμου Kresna στην Βουλγαρία. Στην συνάντηση συμμετείχαν με εκπροσώπους τους οι κάτωθι οργανισμοί – εταίροι του έργου: Δήμος Κρέσνας, επικεφαλής εταίρος του έργου, Βουλγαρία, Student Media World Association, ΜΚΟ με έδρα την Σόφια, Βουλγαρία, Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.) με έδρα την Αθήνα, Ελλάδα και Δήμος Παγγαίου, Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, Ελλάδα. 

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανάλυση της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου και ειδικότερα ο αναλυτικός προσδιορισμός του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του, καθώς και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής του. Μετά τη συνάντηση πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνέντευξη Τύπου του έργου, όπου ο Επικεφαλής Εταίρος παρουσίασε στους ενδιαφερόμενους τους στόχους, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου και οι Έλληνες εταίροι συμμετείχαν με σύντομες ομιλίες σχετικά με τη σημασία του έργου.

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν τα εξής:

    <li «font-family: ‘Hind’, ‘Open Sans’, ‘sans-serif’;»>Δυο εκθέσεις αξιολόγησης της βιοποικιλότητας στις περιοχές των Δήμων Kresna και Παγγαίου, <li «font-family: ‘Hind’, ‘Open Sans’, ‘sans-serif’;»>Η ανάπτυξη κοινής στρατηγικής για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στις εν λόγω περιοχές μέσα από τον προσδιορισμό και ενσωμάτωση καινοτόμων πρακτικών που υλοποιούνται σε διεθνές επίπεδο, <li «font-family: ‘Hind’, ‘Open Sans’, ‘sans-serif’;»>Η κατασκευή δύο κινητών μουσείων βιοποικιλότητας στις εν λόγω περιοχές, καθώς και η <li «font-family: ‘Hind’, ‘Open Sans’, ‘sans-serif’;»>Ανάπτυξη εικονικού μουσείου για την προβολή της βιοποικιλότητας των εν λόγω περιοχών.

Η ανάπτυξη κοινής στρατηγικής για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στις περιοχές των Δήμων Kresna και Παγγαίου θα ενσωματωθεί στην γενικότερη στρατηγική των δύο Δήμων για ανάδειξη και αειφορική αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων τους, διαμορφώνοντας έτσι συνθήκες ελκυστικότητας για επισκέπτες και κατοίκους τους.