Прессъобщения

Начална среща на Mobile Biodiversity – проект по Европейската програма Интеррег Гърция – България 2014-2020

Първата среща на екипа по проекта „Mobile Biodiversity ” се проведе с голям успех на 26 юни 2019 г. в община Кресна в България. Следните партньори по проекта участваха в срещата: Община Кресна, водещ партньор на проекта (България), Асоциация Студентски Медиен свят, неправителствена организация със седалище в Благоевград (България), Мрежа на гръцки градове за развитие (DEPAN) със седалище в Атина (Гърция) и Община Пагайо, Регионално звено на Кавала (Гърция).

Целта на срещата беше да се анализира методологията за изпълнение на проекта и по-специално да се анализира неговият физически и икономически обхват и графикът за неговото изпълнение. След срещата се проведе стартиращата пресконференция по проекта, на която водещият партньор представи целите, дейностите и резултатите на проекта пред заинтересованите страни, а гръцките партньори участваха с кратки речи за значението на проекта.

В рамките на проекта ще бъдат реализирани:

  • Два доклада за оценка на биоразнообразието в районите на общините Кресна (България) и Пагайо (Гърция);
  • Обща стратегия за опазване на биоразнообразието в тези области чрез идентифициране и интегриране на иновативни практики, прилагани на международно ниво;
  • Два мобилни музея за биологично разнообразие в тези райони и мобилен обучителен център;
  • Виртуален музей за биоразнообразието в тези райони.

Разработването на съвместна стратегия за опазване на биоразнообразието в районите на Кресна и Пагайо ще бъде интегрирано в цялостната стратегия на двете общини за насърчаване и устойчиво използване на техните природни и културни ресурси, като по този начин ще се създадат привлекателни условия за посетители и жители.